YASAL UYARI
Finansal kiralama sözle?melerinin düzenlenmesi s?ras?nda kendi ad?na ve fakat ba?kas? hesab?na hareket eden kimse, bu i?lemleri yapmadan önce, kimin hesab?na hareket etti?ini yükümlülere yaz?l? olarak bildirmedi?i taktirde alt? aydan bir y?la kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezas? ile cezaland?r?l?r.
Untitled Document
Nakit Ak???na Uygun Ödeme Plan?
Orta ve Uzun Vadeli Finansman
%100 Finansman ?mkan?
Amortisman Olana??
Untitled Document
Deneyimli ve Uzman Kadro
Sektörel Uzmanla?ma
Kaliteli Hizmette Süreklilik
Güçlü Uluslararas? ?li?kiler

Kimler leasing yapabilir?

Hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir.Buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.

Ödeme planı nasıl belirlenir?

Müşteri talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, projeye ve nakit akışına uygun bir ödeme planı belirlenir.

Bir sözleşme ile birden fazla mal kiralanabilir mi?

Bir sözleşmeye bağlı olarak, birden fazla mal kiralanabilir. Fakat farklı KDV oranlı mallar için ayrı ödeme planları hazırlanır.

Yatırımlarınız ile kiralarınızı karşılarsınız.

Kiralarınızı yatırımlarınızdan gelecek karlarla geri ödersiniz. Böylece yatırımınız kendi kendine öder.

Kimler leasing yapabilir?

Hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir.Buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.

Untitled Document
    Copyright © 2007 A&T Leasing    
    Tel::+90 (216) 445 57 01 Faks: :+90 (216) 445 57 07
E-Posta: atleasing@atleasing.com.tr  
    Örnek Mahallesi, Finans Ç?kmaz? Soka?? No.4 Ata?ehir / ?STANBUL                         
A&T Bank
Tasar?m e Uygulama Argesoft taraf?ndan yap?lm??t?r.