LEASING AVANTAJLARI NELERDİR ?

Leasing Avantajları Nelerdir?

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.


Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.


Tüm yerli ve ithal alımlar, A&T Leasing’in deneyimli çalışanları tarafından gerçekleştirilir.


Leasing yoluyla, asgari düzeyde nakit ayırarak işletme sermayenizi ve bankalardaki kredi limitinizi diğer yatırım ve faaliyetleriniz için korumuş olursunuz.


Size uygun kira ödeme planı ile nakit akışınızı ayarlayarak, yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz.


Kiralarınızı yatırımlarınızdan gelecek karlarla geri ödersiniz. Böylece yatırımınız kendi kendini öder.


Yatırım projesinde, yatırım teşviği alan firmalar, yatırım teşvik belgelerini leasing şirketine devrederek, bu yatırımlarını leasing yoluyla kısmi veya bütün olarak finanse edebilirler.


Leasing ile yapılan tüm sabit kıymet yatırımlarında, amortisman ayırma ve yeniden değerleme yapabilirsiniz.


Kira ödemeleriniz, sözleşmeniz boyunca ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeden, değişmez aynı kalır.


Sözleşme süresinin sonunda leasinge konu olan ekipmanın mülkiyeti, sembolik bir bedel karşılığında kiracıya devredilir.