Finansal Kiralama

Finansal Kiralama

Leasing işlemleri genel hatlarıyla Finansal Kiralama ve Operasyonel Kiralama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şirketimizin faaliyet konusu Finansal Kiralama kapsamındadır.

Finansal Kiralama / Taksitli Satış

* Kiralama şirketinin müşteri adına bir ekipman satın alması ve bu ekipmanı belirli bir süre için müşteriye kiralaması işlemidir.

* Sözleşmenin sona ermesinden sonra ekipmanın mülkiyeti müşteriye geçer.

* Kiralanan ekipmanın bakım ve yönetimi için gerekli masraflar müşteriye aittir.

Online İşlemler