Leasing Avantajları

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Tüm yerli ve ithal alımlar, A&T Leasing'in deneyimli çalışanları tarafından gerçekleştirilir.

Size uygun kira ödeme planı ile nakit akışınızı ayarlayarak, yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım projesinde, yatırım teşviği alan firmalar, yatırım teşvik belgelerini leasing şirketine devrederek, bu yatırımlarını leasing yoluyla kısmi veya bütün olarak finanse edebilirler.

Leasing ile yapılan tüm sabit kıymet yatırımlarında, amortisman ayırma ve yeniden değerleme yapabilirsiniz.

Sözleşme süresinin sonunda leasinge konu olan ekipmanın mülkiyeti, sembolik bir bedel karşılığında kiracıya devredilir.

Kira ödemeleriniz, sözleşmeniz boyunca ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeden, değişmez aynı kalır.

Online İşlemler