A&T Leasing

Sıkça Sorulan Sorular

Page Image

Hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir.Buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.

Bir sözleşmeye bağlı olarak, birden fazla mal kiralanabilir. Fakat farklı KDV oranlı mallar için ayrı ödeme planları hazırlanır.

Müşteri talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, projeye ve nakit akışına uygun bir ödeme planı belirlenir.
 

3226 Finansal Kiralama Kanununa göre, malın sigortalanması zorunludur. Sigorta bedeli kiracı tarafından ödenir.

Yatırım projesinde, yatırım teşviği alan firmalar, yatırım teşvik belgelerini leasing şirketine devrederek, bu yatırımlarını leasing yoluyla kısmi veya bütün olarak finanse edebilirler.

Yatırımcının mali verileri üzerinden yapılan kredi incelemesine göre, teminat istenebilir.

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Sözleşme süresince, leasinge konu malların tüm bakım ve onarım maliyetlerinden kiracı sorumludur.

Leasing başvuru formu
Şirketin kuruluş gazetesi ve son ticaret sicil gazetesi
Son 3 yıla ait bilanço ve gelir tabloları, buna ek olarak son çeyrek dönem mali tabloları
Proforma fatura
Şirketi temsile yetkili kişilerin, imza sirküleri örneği
Vergi levhası
Varsa yatırım teşvik belgesi ve projeye bağlı ek dökümanlar.

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Leasing ile yapılan tüm sabit kıymet yatırımlarında, amortisman ayırma ve yeniden değerleme yapabilirsiniz.

Online İşlemler