Leasing Nedir?

Leasing Nedir?

Leasing, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalmak kaydıyla belirlenen kiralar ile kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve leasing sözleşmesinde yazılı sembolik değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya devredilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Her türlü amortismana tabi sabit kıymet yatırımlarının satın alınması yerine kiralanarak kullanılmasını sağlayarak, firmaların işletme sermayelerinin diğer ihtiyaçlarını karşılamada kullanılmasına imkan verir.

Bu nedenle leasing, ekipman alımlarında şirketlere önemli avantajlar sağlamaktadır. Sözleşme süresince ekipman mülkiyetinin Finansal Kiralama şirketi üzerinde kalması nedeniyle asgari teminatlar ile uzun vadeli finansman imkanı verilebilmektedir.

Leasing, yatırıma konu ekipmanı temin etmek için başvurulabilecek en kolay ve basit yoldur.

Online İşlemler