A&T Leasing

Kredi Başvuru Evrakları

Page Image

* Kredi Başvuru Formu [ Forma Ulaşmak İçin Tıklayınız. ]

* KVK / Aydınlatma Metni / Açık Rıza [ Forma Ulaşmak İçin Tıklayınız. ]

* Grup Firmalar Dahil , Son 3 Yıl İçin

* Son 2 Yıl Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Detay Mizanı

* Cari Yıl / Döneme ait Vergi Beyannamesi ve Detay Mizan

* Ortaklar ve imza yetkilisi Kimlik Fotokopisi

* Vergi Levhası

* İmza Sirküleri

* Ticaret Sicil Kaydı / Oda Kaydı

* Kuruluş Gazetesi ve T.Sicil Gazeteleri

* Var ise Faalyet Raporu

* Teşvikli işlemlerde Yatırım Teşvik Belgesi

* Yatırıma Konu ürünün Proforma Faturası [ Taslaklara Ulaşmak İçin Tıklayınız. ]

* Çiftçiler için Çiftçilik Belgesi

* Ortaklar ve imza yetkilisi İkametgah e-devlet çıktısı

* Faaliyet Belgesi

pazarlama@atleasing.com.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

Online İşlemler