TARİHÇE

A&T Finansal Kiralama A.Ş. 1997 yılının temmuz ayında A&T Bank iştiraki olarak, finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.

A&T Finansal Kiralama A.Ş. 2022 yılında 140.000.000.- Türk Lirası olan sermayesini 2023 Yılı Nisan Ayında 153.500.000.- Türk Lirasına yükseltilmiştir.

A&T Finansal Kiralama A.Ş. kuruluşundan itibaren, müşteri odaklı stratejisiyle, yatırıma ve büyümeye yönelik, farklı büyüklüklerdeki işletmelere finansman sağlamıştır.

Şirketimiz, tecrübeli kadrosu ve güçlü finansman yapısıyla, müşterilerine uygun çözümler sunarak, kaynak yaratmaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Wail J A BELGASEM
Yönetim Kurulu Başkanı

1993 yılında Garyounes Üniversitesi (Libya) Muhasebe Bölümü mezunu olan Wail J. A. Belgasem, 1994 yılından beri Libyan Foreign Bank'ta görev yapmaktadır.

1994-1998 yılları arasında İç Denetim Departmanı, L/C Departmanı, İştirakler Bölümü ve Bankacılık Operasyon Departmanlarında çalışmıştır. 1998-2007 yılları arasında BACB Ofisi'nde görev yaptı.

Belgasem, 2007-2011 yıllarında Libyan Foreign Bank Pazarlama ve Dış İlişkiler Departmanı'nda sırasıyla Müdür Yardımcılığı ve Müdür Vekili olarak görev aldı. 2013-2017 yılları arasında Aresbank (İspanya) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

26 Ekim 2011-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Libyan Foreign Bank'ta Uluslararası Finans Departmanı Müdür Vekilliği görevini yapan ve 21 Temmuz 2017-3 Mayıs 2019 tarihlerinde A&T Bank bünyesinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Belgasem, 3 Mayıs 2019 tarihinde A&T Bank'a Genel Müdür olarak atanmış ve 10 Haziran 2019 tarihinde görevine başlamıştır.

A&T Finansal Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olan Belgasem, 26 yıllık mesleki deneyime sahiptir.

Yasin ÖZAY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Yasin Özay 1998 yılında İş Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak iş hayatına başlamıştır.

2006 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 2006-2008 yılları arasında İş Bankası Davutpaşa Şube Müdürlüğü, 2008-2010 yılları arasında gene aynı bankanın İkitelli şube müdürlüğünü, 2010-2012 yılları arasında Samsun Şubemüdürlüğünü, 2012-2016 yılları arasında İzmit Ticari şube müdürlüğünü, 2016-2018 yılları arasında İş Bankası KOBİ kredileri Bölge müdürlüğü görevini ifa etmiştir. 2018-2021 yılları arasında Bornova Ticari müdürü olarak görevine devameden Sayın Özay, 2021 yılından beri İş Bankası Marmaris Şube Müdürü olarak görevini icra etmektedir.

Ahmed GHASIA
Yönetim Kurulu Üyesi

2007 yılında Salford University, Manchester UK'den mezun olan Mr. Ghasia yine aynı üniversiteden 2009 yılında International Business Master derecesini almıştır. 2013 yılından beri Libyan Foreign Bank'ta çalışan Mr. Ghasia, 2021 yılından bu yana aynı bankada Uluslararası Finans Bölümü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.  Libyan Foreign Bank'taki sorumlulukları arasında Uluslararası Kredilerin,  Krediler Bölümü Provizyonlarının ve  Kredi Ürün Projelerinin denetimi ve hazırlanması bulunmaktadır.  Mr. Ghasia Konsolide Bilanço ekibinin üyesidir. Ayrıca Kredi ve Yatırım Komitesi'ni destekleyen rehinli mevduat ekibinin daimi üyesi, 2021'den beri İştirakler Performans Komitesi eski üyesi ve  2018,2019,2020'den beri de Tahmini Bütçe Komitesi eski üyesidir. Mr. Ghasia'nın katıldığı mesleki ve eğitim programları şunlardır: 2014 yılında ABC Bahrain'de Hazine ve Toptan Satış Departmanlarında staj, 2015 yılında Ürdün'de İslami Bankacılığa Giriş Eğitimi, 2016 yılında Malta'da Uluslararası Ticaret Finansmanı, 2016 yılında JP Morgan'da Üst Düzey Finansal Eğitim ve gene aynı yıl İngiltere ve Tunus'ta Finansal Analiz-Raporlama-Bütçeleme, 2018'de Tunus'ta Bankacılık Sisteminde Nakit Akışı Hazırlamada Modern Beceriler, 2022'de Türkiye'de Hazine Operasyonlarında Ödemelerin ve Mutabakatların Esasları ve gene aynı yıl Tunus'ta ECL konusunda RSM International ile LFB Ortak Çalışma Grubu oluşturulması. Mr.Ghasia, 19 Aralık 2022 tarihinde A&T Leasing'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

İbrahim KONAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan İbrahim Konak, 2005 yılında Ziraat Bankasın'da Müfettiş Yardımcısı  olarak kariyer hayatına başlamış ve bu görevini 2008 yılı Temmuz ayına kadar sürdürmüştür. İbrahim Konak  kariyerine gene Ziraat Bankasın'da devam ederek 2008 – 2012 yılları arasında Müfettişlik görevini ifa etmiştir. 2012 yılı Temmuz ayından itibaren aynı bankada Müdür olarak görevine devam eden sayın Konak, 2021 yılı Nisan ayından Ekim ayına kadar Teftiş Kurulu Başkan Vekilliğini sürdürmüştür. 2021 yılı Ekim ayından beri de Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini ifa etmektedir.

İhsan BİLİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan Bilici Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden 1980 yılında mezun oldu. İş idaresi alanındaki Yüksek lisans derecesini Doğuş Üniversitesinden aldı. İhsan Bilici kariyerine 1981 yılında Anadolu Bankası'nda müfettiş olarak başladı. 1990-1996 yılları arasında T. Emlak Bankası'nda muhtelif şubelerde şube müdüriüğü yaptı. Daha sonra Krediler Daire Başkanı ve Bölge Başkanı olarak devam eden Bilici, Emlak Bankası Berlin Temsilciliği yaptı. 1998 yılında A&T Finansal Kiralama A.Ş.'ye geçen Bilici, 2023 Yılının Mart Ayına Kadar Genel Müdür Olarak Görev Yapmıştır. Sonrasında A&T Finansal Kiralama A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Atanmıştır .

Moataz TAMER
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

2019-2022 yılları arasında A&T Leasing'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Moataz Mohamed Tamer, 2023 yılında A&T Leasing'in Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Bankacılık alanlarında 12 yılı aşkın deneyime sahiptir.

A&T Leasing'e katılmadan önce, Sayın Tamer, Libyan Foreign Bank'ta Uluslararası Finans Departmanında Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Aynı Banka'nın "Doğrudan ve Dolaylı Kredi Ürünlerinin Değerlendirme " Komitesi üyeliğinde bulunmuştur.

Tamer, Tripoli Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Lisans Derecesine sahiptir.

YÖNETİM KADROMUZ

Moataz TAMER
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

2019-2022 yılları arasında A&T Leasing'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Moataz Mohamed Tamer, 2023 yılında A&T Leasing'in Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Bankacılık alanlarında 12 yılı aşkın deneyime sahiptir.

A&T Leasing'e katılmadan önce, Sayın Tamer, Libyan Foreign Bank'ta Uluslararası Finans Departmanında Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Aynı Banka'nın "Doğrudan ve Dolaylı Kredi Ürünlerinin Değerlendirme " Komitesi üyeliğinde bulunmuştur.

Tamer, Tripoli Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Lisans Derecesine sahiptir.

Aziz AYDOĞDUOĞLU
Finans ve İş Destek Birimi Genel Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü 1992 Mezunudur.


1993 Yılında Saray Halı A.Ş. de Muhasebe Uzmanı olarak iş hayatına başlamıştır.


Farklı kuruluşlarda çalıştıktan sonra 1999 yılında A&T Leasing'e katılmıştır.


Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarına sahiptir.

 

Celal ŞAHİN
Kredi Departmanı Müdürü

İstanbul Universite'si SBF Kamu Yönetim Bölümü 1988 Mezunudur.

1991 yılında Halkbank'ta Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlamıştır.

Farklı Finansal Kurumlarda 16 yıl çalıştıktan sonra, 2007 yılında A&T leasinge katılmıştır.

Çağlayan AKSOY
Operasyon Deapartmanı Müdürü

Istanbul Üniversitesi İşletme Fakultesi İngilizce İşletme Mezunudur.

1996 yılında Vergi Denetmeni olarak iş hayatına başlamıştır.

Farklı Leasing kuruluşlarının Operasyon Bölümlerinde çalıştıktan sonra, 2023 yılında A&T Leasing'e katılmıştır.

Hakan IRVANA
Fon Departmanı Müdürü

İş hayatına 1996 yılında Emlak Kredi Bankası Hazine bölümünde döviz masası dealer olarak başlamıştır.

Yatırım şirketinde yatırım fonları ve portföy yönetimi bölümünde uzman olarak görev yaptıktan sonra çeşitli faktoring ve leasing şirketlerinin hazine/finans departmanlarında çalışmıştır.

Hazine, finans ve bankacılık alanlarında 25 yılın üzerinde deneyimi bulunmaktadır.

A&T Leasing şirketine 2023 yılında katılmıştır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce işletme bölüm mezunudur.

Volkan BİNGÖL
Pazarlama Departman Müdürü

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakultesi Mezunudur.

1998 yılında Bütçe Kontrol Analisti olarak iş hayatına başlamıştır.

Farklı Leasing kuruluşlarının Fon, Operasyon ve Pazarlama Bölümlerinde çalıştıktan sonra ,

2009 yılında A&T Leasing'e katılmıştır.

Ekrem SAĞANAK
Ankara Şube Müdürü

Ankara Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.

Akbank T.A.Ş. Uzman Yardımcısı olarak sektöre girmiş, Alternatif Leasing'de çalıştıktan sonra 2013 yılında

A&T Leasing'e katılmıştır.

 

ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLIK YAPISI

YÜZDE %

ARAP TÜRK BANK A.Ş. 99,98 %
SALİH HATİPOĞLU 0,005 %
FEYZULLAH KÜPELİ 0,005 %
AZİZ AYDOĞDUOĞLU 0,005 %
ERDEM ÖZENCİ 0,005 %
 

BİLGİLENDİRME

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 23.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketin 2022 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmiştir.

 

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı
2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı
2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı
2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı
2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı
2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı
2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı
2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı
2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Tutanağı

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.
Anladım