LEASING NEDİR?

Leasing, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalmak kaydıyla belirlenen kiralar ile kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve leasing sözleşmesinde yazılı sembolik değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya devredilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Her türlü amortismana tabi sabit kıymet yatırımlarının satın alınması yerine kiralanarak kullanılmasını sağlayarak, firmaların işletme sermayelerinin diğer ihtiyaçlarını karşılamada kullanılmasına imkan verir.

Bu nedenle leasing, ekipman alımlarında şirketlere önemli avantajlar sağlamaktadır. Sözleşme süresince ekipman mülkiyetinin Finansal Kiralama şirketi üzerinde kalması nedeniyle asgari teminatlar ile uzun vadeli finansman imkanı verilebilmektedir.

Leasing, yatırıma konu ekipmanı temin etmek için başvurulabilecek en kolay ve basit yoldur.

 

NELER LEASE EDİLEBİLİR?

AVANTAJLAR

%100 Finansman Olanağı

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

İşletme Sermayesinin ve Kredi Limitinin Korunması

Leasing yoluyla, asgari düzeyde nakit ayırarak işletme sermayenizi ve bankalardaki kredi limitinizi diğer yatırım ve faaliyetleriniz için korumuş olursunuz.

Muafiyetler

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Operasyonel Kolaylıklar

Tüm yerli ve ithal alımlar, A&T Leasing'in deneyimli çalışanları tarafından gerçekleştirilir.

Esnek Ödeme Planı

Size uygun kira ödeme planı ile nakit akışınızı ayarlayarak, yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırımlarınız ile kiralarınızı karşılarsınız

Kiralarınızı yatırımlarınızdan gelecek karlarla geri ödersiniz. Böylece yatırımınız kendi kendini öder.

Yatırım Teşviği Avantajı

Yatırım projesinde, yatırım teşviği alan firmalar, yatırım teşvik belgelerini leasing şirketine devrederek, bu yatırımlarını leasing yoluyla kısmi veya bütün olarak finanse edebilirler.

Amortisman olanağı

Leasing ile yapılan tüm sabit kıymet yatırımlarında, amortisman ayırma ve yeniden değerleme yapabilirsiniz.

Mülkiyet Devri

Sözleşme süresinin sonunda leasinge konu olan ekipmanın mülkiyeti, sembolik bir bedel karşılığında kiracıya devredilir.

Sabit Ödeme Planı

Kira ödemeleriniz, sözleşmeniz boyunca ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeden, değişmez aynı kalır.

SÖZLEŞMELER

Finansal Kiralama Sözleşmesi Ön Bilgi Formu

Finansal Kiralama Sözleşmesi

Finansal Kiralama Sözleşmesi Ek-1

Ek-1 Özel Şartlar

Kişisel Bilgilerin Korunması, Bilgi Formu, Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni

Finansal kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi sırasında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce, kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği taktirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
1

Müşterinin yatırım kararı vermesine istinaden A&T Leasing'den TL veya döviz bazında çeşitli vadelerde ödeme planı istenir

2

Yatırım tutarına bağlı olarak alternatif vadelerde müşterinin nakit akışına uygun olarak ödeme planı sunulur.

3

Yapılan değerlendirmeye istinaden teklif yatırımcı tarafından kabul edidi ise; a) Başvuru Formu b) Proforma Fatura c) İlgili Evraklar firma tarafından A&T Leasinge gönderilir.

 
4

Kredi analizi ve değerlendirmesi yapılarak kredi şartları belirlenir.

5

Müşteriye imzalatılmak üzere Leasing sözleşmesi hazırlanır.

6

Tescil edilen sözleşme operasyon bölümüne gönderilir ve işleme konur.

 
7

Satıcı tarafından kesilen fatura A&T Leasing'e gönderilir. İthalat niteliğindeki işlemlerde sipariş geçilir veya akreditif açılır.

8

Müşteriden ilk kira tahsilatına istinaden satıcıya ödeme yapılır.

9

Ödeme planının tarihi kesinleştirilir. Sözkonusu ödeme planı müşteriye gönderilir ve faturalar kesilmeye başlanır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kimler leasing yapabilir ?

Hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir.Buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.

Bir sözleşme ile birden fazla mal kiralanabilir mi ?

Bir sözleşmeye bağlı olarak, birden fazla mal kiralanabilir. Fakat farklı KDV oranlı mallar için ayrı ödeme planları hazırlanır.

Ödeme planı nasıl belirlenir ?

Müşteri talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, projeye ve nakit akışına uygun bir ödeme planı belirlenir.

Kiralanan malın sigortası zorunlu mudur?

3226 Finansal Kiralama Kanununa göre, malın sigortalanması zorunludur. Sigorta bedeli kiracı tarafından ödenir.

Yatırım Teşviği Avantajı var mı ?

Yatırım projesinde, yatırım teşviği alan firmalar, yatırım teşvik belgelerini leasing şirketine devrederek, bu yatırımlarını leasing yoluyla kısmi veya bütün olarak finanse edebilirler.

Leasing sözleşmesinde teminat istenebilir mi ?

Yatırımcının mali verileri üzerinden yapılan kredi incelemesine göre, teminat istenebilir.

Leasingde vergi, resim ve harç var mıdır ?

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Leasinge konu malların bakım ve onarımından kim sorumludur ?

Sözleşme süresince, leasinge konu malların tüm bakım ve onarım maliyetlerinden kiracı sorumludur.

Başvuru için hangi evraklar gereklidir ?
  • Leasing başvuru formu
  • Şirketin kuruluş gazetesi ve son ticaret sicil gazetesi
  • Son 3 yıla ait bilanço ve gelir tabloları, buna ek olarak son çeyrek dönem mali tabloları
  • Proforma fatura
  • Şirketi temsile yetkili kişilerin, imza sirküleri örneği
  • Vergi levhası
  • Varsa yatırım teşvik belgesi ve projeye bağlı ek dökümanlar.
Leasingde Muafiyetler nelerdir ?

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Amortisman olanağı var mı ?

Leasing ile yapılan tüm sabit kıymet yatırımlarında, amortisman ayırma ve yeniden değerleme yapabilirsiniz.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.
Anladım