SIKÇA SORULAN SORULAR

Hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir.Buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.
Bir sözleşmeye bağlı olarak, birden fazla mal kiralanabilir. Fakat farklı KDV oranlı mallar için ayrı ödeme planları hazırlanır.
Müşteri talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, projeye ve nakit akışına uygun bir ödeme planı belirlenir.
3226 Finansal Kiralama Kanununa göre, malın sigortalanması zorunludur. Sigorta bedeli kiracı tarafından ödenir.

Belli mal grupları dışında, finansal kiralama işleminin devir süresi 4 yıldır. Süresi 2 yıldan az olmamak üzere 4 yıldan kısa olarak belirlenebilecek finansal kiralama sözleşmelerine konu mallar listesi aşağıdaki gibidir;

Bilgisayar ve çevre birimleri

Turizm şirketlerinin, pazarlama şirketlerinin, sürücü eğitimi vermek amacıyla sürücü kurslarının, kargo şirketleri ile bünyesinde dağıtım ve pazarlama birimi bulunan şirketlerin bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için kiraladıkları otomobiller

Turizm şirketlerinin kiraladıkları veya hazır gıda ürünlerinin şehiriçi dağıtımında kullanılan motorsikletler

1600 cc ve altı otomobiller, panel van tipi motorlu taşıtlar, minibüsler, midibüsler ile kamyonatler, hafif ticari araçlar

Hava Araçları (Sınır ötesi finansal kiralama işlemleri dahil)

Otobüsler

Kamyonlar, çekiciler, ve çekicilere takılmak suretiyle kullanılan römork, dorse ve treylerler

Yük gemileri

Teşhis ve tedavide kullanılan cihaz ve ekipmanlar, tıbbi laboratuvar cihaz ve ekipmanları(Sınır ötesi finansal kiralama işlemleri dahil)

Fotokopi makineleri ve faks cihazları, tarayıcılar(scanner), yazıcı ve plotterlar

Fotoğrafçılıkta kullanılan baskı ve banyo makinaları

İş makinaları

Tarım makinaları

Otomatik para çekme makinaları(ATM), POS cihazları

Yatırım projesinde, yatırım teşviği alan firmalar, yatırım teşvik belgelerini leasing şirketine devrederek, bu yatırımlarını leasing yoluyla kısmi veya bütün olarak finanse edebilirler.
Yatırımcının mali verileri üzerinden yapılan kredi incelemesine göre, teminat istenebilir.
Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Sözleşme süresince, leasinge konu malların tüm bakım ve onarım maliyetlerinden kiracı sorumludur.

Leasing başvuru formu

Şirketin kuruluş gazetesi ve son ticaret sicil gazetesi

Son 3 yıla ait bilanço ve gelir tabloları, buna ek olarak son çeyrek dönem mali tabloları

Proforma fatura

Şirketi temsile yetkili kişilerin, imza sirküleri örneği

Vergi levhası

Varsa yatırım teşvik belgesi ve projeye bağlı ek dökümanlar.

Leasing Sözleşmesi ve buna bağlı olan teminatların, tümü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Yatırım projesinde, yatırım teşviği alan firmalar, yatırım teşvik belgelerini leasing şirketine devrederek, bu yatırımlarını leasing yoluyla kısmi veya bütün olarak finanse edebilirler.
Leasing ile yapılan tüm sabit kıymet yatırımlarında, amortisman ayırma ve yeniden değerleme yapabilirsiniz.